Zgłoszenie uczestnictwa

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji: 15 kwietnia 2018 r.

Komitet Naukowy konferencji, po uprzednim zebraniu deklaracji czynnego udziału uczestników, dokona merytorycznej weryfikacji nadesłanych streszczeń. Informację o zakwalifikowaniu Państwa wystąpienia otrzymacie Państwo drogą mailową 4 tygodnie przed Konferencją.

Zobowiązuję się przesłać opłatę konferencyjną na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kwocie 150 zł w terminie do 17.05.2018 r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000, Kredyt Bank SA O. Bydgoszcz

dopisek: IKD.

WAŻNE: Faktury wystawiane są wyłącznie na płatników. Na fakturze mogą widnieć jedynie dane opłacającego przelew.