Zgłoszenie uczestnictwa wygłoszenia wystąpienia przedstawienia plakatuZobowiązuję się przesłać opłatę konferencyjną na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kwocie 350zł w terminie do 22.02.2017 r. lub 400zł po 22.02.2017r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000, Kredyt Bank SA O. Bydgoszcz

dopisek: IKD.

 TAK NIE

Dane do faktury