Opłaty i terminy

Wysokość opłat: 150 zł

Termin uiszczania opłat za udział w Konferencji: 17.05.2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.04.2018 r.

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto bankowe konferencji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
Kredyt Bank S.A. o. Bydgoszcz
z dopiskiem: IKD

WAŻNE: Faktury wystawiane są wyłącznie na płatników. Na fakturze mogą widnieć jedynie dane opłacającego przelew.