Opłaty

Wysokość opłat: 350 zł

Termin uiszczania opłat za udział w Konferencji: 26.02.2017r.

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto bankowe konferencji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
Kredyt Bank S.A. o. Bydgoszcz
z dopiskiem: IKD

Opłata konferencyjna obejmuje:
– uczestnictwo w wykładach i sesjach,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– umieszczenie przyjętych wystąpień w punktowanej monografii
(pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji nadesłanego tekstu),
-udział w imprezach towarzyszących.