Formuła on-line

Tradycyjna formuła podczas VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów zostanie zastąpiona przez spotkanie on-line. Na konferencji prezentowane będą jedynie wystąpienia o charakterze empirycznym.

 1. Uczestnicy w terminie do 1 marca 2018 r. prześlą zgłoszenia zawierające streszczenia wystąpień (podstawy teoretyczne, cel badania, przebieg badania oraz wyniki i wnioski). Streszczenia przesyłane będą za pomocą internetowego formularza dostępnego tutaj.
 2. Komitet Naukowy otrzyma streszczenia do analizy i dokona selekcji zgłoszeń, które odpowiadają tematyce konferencji oraz wskazują na dostateczny poziom merytoryczny realizowanych projektów.
 3. Na podstawie informacji od Komitetu Naukowego Komitet Organizacyjny 6 tygodni przez konferencją roześle informację o kwalifikacji wystąpień do Uczestników.
 4. Uczestnicy po zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji otrzymają mailowo unikatowy login i hasło pozwalające na wygenerowanie prezentacji on-line. Po zalogowaniu będą mogli zamieścić swoje wystąpienia na slajdach PPT. Nazwy slajdów będą wcześniej zdefiniowane a uczestnicy będą mieli ograniczone możliwości edycji. Standardowa prezentacja będzie składała się z 10-12 slajdów i obejmować będzie następujące kategorie: podstawy teoretyczne, cel badania, przebieg badania, wyniki, wnioski. Uczestnicy będą mieli czas 4 tygodni na przygotowanie i wprowadzenie swoich prezentacji do systemu. Po tym czasie (11 kwietnia 2018 r.) możliwość modyfikowania prezentacji zostanie zablokowana.
 5. Tydzień przez konferencją wszystkie plakaty zostaną upublicznione. Dostęp do nich będą mieli wszyscy zarejestrowani uczestnicy i inni użytkownicy z dostępem wygenerowanym przez organizatorów.
 6. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie/komentarz dotyczący jego prezentacji oraz skomentowania/zadania pytania do co najmniej 15 innych uczestników. Spełnienie tego kryterium będzie warunkiem udzielenie przez moderatora z ramienia Komitetu Organizacyjnego prawa do wygenerowania certyfikatu uczestnictwa w konferencji. Certyfikaty uczestnictwa Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej.
 7. Po konferencji wydana zostanie recenzowana monografia wieloautorska składająca się z artykułów nadesłanych przez uczestników.

Atuty spotkania internetowego:

 • Znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych a co za tym idzie opłaty konferencyjnej
 • Nowatorska formuła unikalna w skali kraju
 • Wygoda i dostępność dla Uczestników niezależnie od bieżących zobowiązań
 • Czynny udział wszystkich uczestników w Konferencji