Formuła on-line

Tradycyjna formuła podczas VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów zostanie zastąpiona przez spotkanie on-line. Na konferencji prezentowane będą jedynie wystąpienia o charakterze empirycznym.

  1. Uczestnicy w terminie do 15 kwietnia 2018 r. prześlą zgłoszenia zawierające streszczenia wystąpień (podstawy teoretyczne, cel badania, przebieg badania oraz wyniki i wnioski). Streszczenia przesyłane będą za pomocą internetowego formularza dostępnego tutaj.
  2. Komitet Naukowy otrzyma streszczenia do analizy i dokona selekcji zgłoszeń, które odpowiadają tematyce konferencji oraz wskazują na dostateczny poziom merytoryczny realizowanych projektów.
  3. Na podstawie informacji od Komitetu Naukowego Komitet Organizacyjny 4 tygodnie przed konferencją roześle informację o kwalifikacji wystąpień do Uczestników.
  4. Uczestnicy po zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji otrzymają mailowo indywidualny login i hasło pozwalające na wygenerowanie prezentacji on-line. Po zalogowaniu będą mogli zamieścić swoje wystąpienia online. Standardowa prezentacja będzie składała się z 10-12 slajdów i obejmować będzie następujące kategorie: podstawy teoretyczne, cel badania, przebieg badania, wyniki, wnioski. Uczestnicy będą mieli czas na przygotowanie i wprowadzenie swoich prezentacji do systemu do 17 maja 2018 r.. Po tym czasie możliwość modyfikowania prezentacji zostanie zablokowana.
  5. Tydzień przed Konferencją wszystkie plakaty zostaną upublicznione. Dostęp do nich będą mieli wszyscy zarejestrowani Uczestnicy i inni użytkownicy z dostępem wygenerowanym przez organizatorów.
  6. Każdy Uczestnik będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie/komentarz dotyczący jego prezentacji oraz skomentowania/zadania pytania do co najmniej 15 innym Uczestnikom. Spełnienie tego kryterium będzie warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji. Certyfikaty Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej.
  7. Po Konferencji wydana zostanie recenzowana monografia wieloautorska składająca się z artykułów nadesłanych przez Uczestników.

Atuty spotkania internetowego:

  • Znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych a co za tym idzie opłaty konferencyjnej
  • Wygoda i dostępność dla Uczestników niezależnie od bieżących zobowiązań
  • Czynny udział wszystkich uczestników w Konferencji