Zaproszenie na konferencję

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
„Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”
która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Człowiek w swoim codziennym funkcjonowaniu doświadcza wielu wydarzeń – pozytywnych i negatywnych, dających się przewidzieć i niespodziewanych, takich, z którymi stosunkowo łatwo jest sobie poradzić i takich, które zostawiają piętno na całe dalsze życie. Pragniemy zaprosić do udziału w VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, by pochylić się nad różnorodnością zmagań człowieka i ich konsekwencjami.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować do podejmowania wspólnych projektów badawczych.

Pragniemy wskazać na możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopłaszczyznowego rozpatrywania zagadnień, związanych z szeroko rozumianymi szansami osiągnięcia poczucia dobrostanu i poczucia urzeczywistnienia potencjału rozwojowego we współczesnym kontekście społeczno-ekonomicznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych. Proponujemy następujące zagadnienia przewodnie:

  • Kryzysy normatywne i nienormatywne w życiu człowieka.
  • Relacje interpersonalne – doświadczenia wielowymiarowe.
  • Rodzina i transmisja pokoleniowa – kierunki, znaczenie.
  • Cielesność, seksualność, płciowość – źródło radości i cierpienia.
  • Edukacja w ciągu całego życia (long life  education/lifelong learning)
  • Praca zawodowa jako środowisko sukcesów i porażek
  • Doświadczenie choroby, niepełnosprawności, osamotnienia, starości – czy musi być zdominowane negatywnymi emocjami?
  • Formy pomocy i pracy z osobami doświadczającymi trudności.

Przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: wykłady inauguracyjne prowadzone przez zaproszonych gości, dyskusje panelowe, sympozja tematyczne oraz sesje plakatowe.