Komitet Organizacyjny

dr Alicja Malina – Koordynator Konferencji

dr Dorota Suwalska-Barancewicz – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Anna Kobierecka-Dziamska

dr Alicja Szmaus-Jackowska

mgr Hanna Bartosz

mgr Monika Deja