Komitet Naukowy

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Janusz Trempała – Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW

dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW

dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

prof. dr hab. Roman Ossowski

dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW (z upr. dr hab.)

dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW

dr Alicja Szmaus-Jackowska