28 myśli nt. „Zachowania zdrowotne i obraz ciała młodzieży

 1. Szanowna Pani Magister Klaudia Boniecka,
  Podjęta tematyka badania bardzo interesująca z tego względu, że współcześnie przeżywamy modę na zdrowe życie i bycie „fit”.
  Pytanie: Czy zdaniem Pani istotne byłoby poznanie motywów, jakimi kierują się osiemnastolatkowie przy podejmowaniu zachowań zdrowotnych?

  Z poważaniem
  Jarosław Ocalewski

 2. Szanowny Panie,
  Bardzo dziękuję za komentarz i pytanie. Rzeczywiście wydaje się, że motywacja młodzieży przy podejmowaniu zachowań zdrowotnych jest niezwykle istotna. W kolejnych badań własnych skupiam się na motywacji do zachowań zdrowotnych.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 3. Szanowna Pani,

  bardzo interesujące wyniki badań. Badania wskazują, że dziewczęta są bardziej narażone na ryzykowne zachowania zdrowotne dotyczące własnego ciała (np. Ponczek, 2012). Czy analizowała Pani również zachowania zdrowotne wśród mężczyzn?

 4. Szanowna Pani Doktor,
  dziękuję bardzo za interesujące pytanie. Rzeczywiście istnieją różnice w zakresie zachowań zdrowotnych ze względu na płeć. Dziewczęta narażone na nieprawidłowe zachowania dążące do osiągnięcia niskiej masy ciała, chłopcy natomiast, częściej niż dziewczęta, wykazują negatywne zachowania zdrowotne takie jak palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu. Wydaje się, że niezwykle interesujące byłyby badania dotyczące zachowań zdrowotnych związanych z oceną własnego ciała u chłopców.

 5. Szanowna Pani,
  z przyjemnością przeczytałam, iż obiektywny wskaźnik, jakim jest BMI, nie przekłada się na satysfakcję związaną z oceną swojego ciała. Gratuluję uzyskanego wyniku i mam nadzieję, że uda się go potwierdzić na reprezentatywnej grupie badanych.
  Z wyrazami szacunku,
  Anna Szymanik-Kostrzewska

 6. To bardzo ważne, że tak wiele zależy od naszej interpretacji świata! Czy ma Pani pomysł, co psychologowie mogliby zrobić, w jaki sposób zadziałać, aby ocena ciała adolescentek była dla nich samych korzystniejsza, co mogłoby się wiązać również z praktykowaniem zachowań sprzyjających zdrowiu?

 7. Szanowna Pani
  Czy są jakieś doniesienia badań mówiące o różnicach/predyspozycjach osobowościowych dotyczących obrazu ciała wśród nastolatek oraz podejmowania przez nich zachowań zdrowotnych?

 8. Ktoś powyżej napisał o zwróceniu uwagi na mężczyzn. Ja jeszcze dodam, iż ciekawym faktem jest to iż niezadowolenie z własnego ciała bardzo często wykazują mężczyźni homoseksualni. A u kobiet nieheteroseksuanych często występuje podwyższony wskaźnik BMI (otyłość, nadwaga) i co ciekawe u tej grupy nie ma dużego niezadowolenia z wyglądu swojego ciała.

 9. Szanowna Pani,
  chciałyśmy zapytać czy niezadowolenie z własnego ciała w podobnym stopniu dotyczy kobiet z podwyższonym wskaźnikiem BMI, jak również kobiet, posiadających wskaźnik w normie?

 10. Szanowna Pani,
  Czy mogłaby Pani w skrócie opisać skalę prawidłowych nawyków żywieniowych Inwentarza Zachowań Zdrowotnych? Czy np. diety wykluczające (weganizm, wegetarianizm) są identyfikowane jako nieprawidłowe?

 11. Słusznie zwróciła Pani uwagę na wiek 17-18 lat to II faza adolescencji – w I fazie młody człowiek koncentruje się na zmianach swej anatomii i fizjologii, a w drugiej – na przeobrażeniach funkcjonowania psychologicznego i społecznego – już nie jest tak bardzo restrykcyjny, krytyczny wobec siebie i innych jak w I fazie, rozwija się myślenie refleksyjne, ale też relatywistyczne – może to w pewnym stopniu tłumaczy taki pozytywny wynik w Pani badaniach?

  Komentarz do komentarza – bardzo interesujący kierunek poszukiwań (” A u kobiet nieheteroseksuanych często występuje podwyższony wskaźnik BMI (otyłość, nadwaga) i co ciekawe u tej grupy nie ma dużego niezadowolenia z wyglądu swojego ciała”) – może dlatego, że odrzucają swą kobiecość?, a homoseksualni mężczyźni – odrzucają swą męskość?

 12. Szanowna Pani,
  ciekawe badania, zastanawia mnie czy została zauważona różnica pomiędzy nastolatkami zależnie od rodzaju klas do których chodzą tj. czy są w klasach humanistycznych czy dotyczących nauk ścisłych? ciekawym również byłoby przeprowadzenie Pani badań w różnych typach szkół.

 13. Szanowana Pani,
  Dziękuję bardzo za prezentację. Chciałabym zapytać o zachowania zdrowotne które mierzone były w badaniu, czy dotyczyły jedynie diety czy może też aktywności fizycznej? Czy może aktywność fizyczna ma wpływ na satysfakcję z własnego ciała, niezależnie od BMI?

  Pozdrawiam

 14. Dzień dobry,

  czy oceniając wyniki pozyskane za pomocą Inwenatrza Zachowań Zdrowotnych, zauważyła Pani podwyższone wyniki świadczące o przesadnym dbaniu o zdrowe odżywianie, a jeśli tak to w jakim stopniu?

  pozdrawiam
  Katarzyna Urtnowska

 15. Przyznam, że zwróciłam uwagę na Pani prezentację ze względu na tematykę bliską mojej.
  Nie zawiodłam się. Analizy prowadzone w tym obszarze, niestety, nie są optymistyczne, jednak należy wierzyć, że dzięki szerzeniu tej tematyki i działaniom profilaktycznym sytuacja ulegnie zmianie.

  Pozdrawiam ciepło i życzę sukcesów,
  Aleksandra Dąbrowska

 16. Szanowna Pani,
  zwróciłam uwagę że badaniem objęła Pani wyłącznie uczennice w wieku 17-18 lat. Czy nie zastanawiała się Pani jaki wpływ maja zachowania zdrowotne na młodych mężczyzn w podobnym wieku?

 17. Szanowna Pani Natalio,
  w czasach zdominowanych przez informacje pochodzące z mass mediów wydaje się, że najważniejsza jest edukacja zdrowotna i wskazanie nieprawidłowości w w ogólnym trendzie na tak zwane „bycie fit”.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 18. Szanowna Pani Klaudio,
  osobiście nie spotkałam się z takimi badaniami. Dziękuję za wskazanie ważnej zmiennej w badaniach nad zachowaniami zdrowotnymi.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 19. Szanowny Panie,
  bardzo dziękuję za niezwykle interesujące informacje i wskazanie dalszych, możliwych kierunków badań z zakresu zadowolenia z własnego ciała.
  Z poważaniem,
  Klaudia Boniecka

 20. Szanowna Pani Anno,
  bardzo dziękuję za komentarz.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 21. Szanowne Panie,
  bardzo dziękuję za pytanie. Zazwyczaj wyższy poziom wskaźnika BMI wiąże się z niższym poziomem zadowolenia z własnego ciała. Jednak inspiracją do badań własnych były badania, w których nie stwierdzono różnicy między grupami osób z prawidłową masą ciała i osób z nieprawidłową masą ciała
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 22. Szanowna Pani Natalio,
  Inwentarz Zachowań Zdrowotnych dotyczy czterech kategorii zachowań zdrowotnych – nawyków żywieniowych, zachowań profilaktycznych, pozytywnego nastawienia psychicznego oraz praktyk zdrowotnych. Ani wegetarianizm ani weganizm nie będą identyfikowane jako nieprawidłowe nawyki żywieniowe.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 23. Szanowna Pani Profesor,
  bardzo dziękuję za komentarz. Niezmiernie interesujące byłoby rozszerzenie badań uwzględniając różne okresy rozwojowe.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 24. Szanowna Pani Karolino,
  dziękuję za pytanie. Niestety w badaniach nie uwzględniłam rodzaju klasy. Dziękuję za inspirację do kolejnych badań.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 25. Szanowna Pani,
  dziękuję za pytanie. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych uwzględnia cztery kategorie zachowań zdrowotnych – nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne oraz praktyki zdrowotne. Nie uwzględnia niestety poziomu aktywności fizycznej. W kolejnych, prowadzonych badaniach własnych staram się kontrolować poziom aktywności fizycznej.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 26. Szanowna Pani Katarzyno,
  bardzo dziękuję za pytanie. Niestety Inwentarz Zachowań Zdrowotnych nie pozwala wnioskować na temat przesadnego dbania o zdrowe nawyki żywieniowe. Dziękuję za wskazanie dalszych kierunków badań z zakresu zachowań zdrowotnych. Zagadnienie ortoreksji jest niezmiernie interesujące a badania w tym zakresie niezwykle potrzebne.

 27. Szanowna Pani Aleksandro,
  bardzo mnie cieszy Pani komentarz.
  Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam,
  Klaudia Boniecka

 28. Szanowna Pani,
  dziękuję za pytanie. W badaniach własnych skupiłam się na dziewczętach, ponieważ jak wynika z badań, są one bardziej narażone na nieprawidłowe zachowania zdrowotne mające na celu uzyskanie niskiej masy ciała. Chłopcy wykazują negatywne zachowania zdrowotne takie jak palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu. Wydaje się, że niezwykle interesujące byłyby badania dotyczące oceny własnego ciała u chłopców.
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.