16 myśli nt. „Przebieg karmienia piersią i długość laktacji u kobiet

 1. Szanowne Panie,
  tematyka badań niezwykle istotna i potrzebna. Mam pytanie dotyczące najczęstszego powodu zaprzestania karmienia piersią, tzn. utraty pokarmu, czy założyły Panie, że jest to jednak pozorna utrata pokarmu i wiąże się z niewiedzą na temat przebiegu laktacji?
  Z wyrazami szacunku,
  Klaudia Boniecka

 2. Dzień dobry,
  podjęty przez Państwa temat badań jest niezwykle istotny społecznie. Analizując wyniki Państwa badań można spotkać występowanie powszechnych mitów na temat karmienia piersią, niestety rozpowszechnionych wśród młodych mam, jak np. zaprzestanie karmienia w wyniku powrotu do pracy, czy posiadanie zbyt dużego dziecka. Ponadto uwagę zwraca fakt, że zdecydowana większość mam zakończyła karmienie w wyniku braku pokarmu, a jednocześnie prawie 90% nie skorzystało z pomocy laktacyjnej! To również może wskazywać jak bardzo „kuleje” świadomość społeczeństwa w tym obszarze. Chciałabym zapytać, czy badali Państwo mamy, które karmią dłużej niż 8-9 miesięcy?

 3. Szanowni Państwo,
  gratulujemy Państwu badań z udziałem tak licznej grupy kobiet! Było to na pewno trudne wyzwanie.

 4. Szanowne Autorki,
  czy dysponują Panie informacją, ile Poradni Laktacyjnych (bezpłatnych) działa w poszczególnych regionach Polski? Być może kobiety nie korzystają z poradni zbyt często, ponieważ ich dostępność jest niewielka… Proszę o rozwianie mojej wątpliwości.

 5. Szanowni Państwo,
  temat szalenie interesujący, badania bardzo wartościowe. Szczerze mówiąc, mam mnóstwo pytań, natomiast ograniczę się do tych najważniejszych. Podobnie jak pani Boniecka zastanawiam się, na ile deklarowany brak pokarmu karmiących matek był rzeczywisty, mianowicie na jakiej podstawie badane matki określały „utratę pokarmu”, skoro ilości mleka wypijanego przez dziecko nie da się dokładnie określić (chyba, że badane matki ważyły dziecko przed i po każdym karmieniu piersią). Zastanawiają mnie także najczęstsze trudności deklarowane przez matki – ból/poranione brodawki i trudności w chwytaniu brodawki przez dzieci – czy kontrolowany był czas doświadczania tych trudności? Czy nie powinny one ustępować wraz z postępem w nauce przystawiania dziecka do piersi oraz ustępowaniem fizjologicznego bólu sutków? Czy wiadomo może, co było przyczyną niechęci dzieci do chwytania brodawki (czyżby niewłaściwe napięcie mięśniowe)?
  Z wyrazami szacunku,
  Anna Szymanik-Kostrzewska

 6. Dla mnie temat również bardzo ciekawy i istotny społecznie. Podobnie jak poprzedniczki interesuje mnie temat utraty pokarmu, który może być tylko pozorny, a który wyzwala w matkach silny lęk niewywiązania się z podstawowego zadania rodzicielki, jakim jest wykarmienie dziecka. Gdy lęk, że mogę temu nie podołać dominuje, pojawić się może ogromna pokusa dokarmiania dziecka mlekiem modyfikowanym. Pytanie, jakie chciałabym zadać, dotyczy jednak poradni laktacyjnej. Z jednej strony karmienie piersią jest zjawiskiem fizjologicznym, bardzo naturalnym dla kobiety, z drugiej natomiast nie jest wcale takie proste i nie wszystkie kobiety są w stanie poradzić sobie z kryzysem laktacyjnym. Czy według Państwa odsetek kobiet korzystających z poradni laktacyjnych jest adekwatny wobec trudności kobiet w obszarze karmienia piersią?

 7. Szanowne Panie
  Niezwykle interesujące badanie! Na jednym ze slajdów napisały Panie, że: „w przypadku występowania trudności w trakcie karmienia matki w zdecydowanej większości nie szukają fachowej pomocy w Poradni Laktacyjnej”. Mają Panie pomysł, z jakiego powodu kobiety nie szukają specjalistycznej pomocy w takich miejscach?

 8. Chciałbym się dowiedzieć jak wiele jest takich w Polsce Poradni Laktacyjnych , które są bezpłatne w województwie kujawsko-pomorskim?

 9. Szanowne Panie,
  Mnie również zastanawia liczba bezpłatnych poradni laktacyjnych w badanym przez Panie obszarze.

 10. Bardzo interesujące.
  Mam pytanie – Na jakiej podstawie (źródło wiedzy kobiet) kobiety twierdzą, że karmienie piersią służy lepszej kondycji zdrowotnej ich dziecka? Czy mają Panie jakieś przypuszczenia dlaczego matki nie korzystają z Poradni? Czy jeśli korzystają, to karmią dłużej? i mają mniej negatywnych doświadczeń?

 11. Szanowne Panie,

  jaką mają Panie opinię na temat wybieranego przez kobiety w ankiecie powodu do zaprzestania karmienia „dziecko jest już za duże” w porównaniu z paniami, które odpowiadały, że karmiły ponad dwa lata? Czy istnieje ustalona granica wieku w którym nie powinno się już karmić piersią?

 12. Szanowni Państwo,
  Dziękujemy za pytania. Postaram się odpowiedzieć na Państwa wątpliwości.
  Z naszych obserwacji wynika, że świadomość o prawidłowym przebiegu laktacji jak i dostępność do poradni laktacyjnych jest w naszym regionie niska. Poradnie bezpłatne według naszej wiedzy są 2, a związku z brakiem finansowania porad laktacyjnych przez NFZ informacja o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy w karmieniu piersią jest mało dostępna. Podawany najczęściej przez matki brak pokarmu jako powód zakończenia karmienia piersią naszym zdaniem może wynikać z rzeczywiście stopniowo zmniejszającej się ilości pokarmu co najczęściej jest skutkiem błędów już na etapie inicjacji laktacji w pierwszych tygodniach połogu. W wraz ze wzrastającym zapotrzebowaniem niemowlęcia na mleko organizm matki nie poddany prawidłowej stymulacji laktacji nie wytwarza wystarczającej ilości pokarmu. Drugim możliwym mechanizmem może być presja otoczenia młodej mamy i sugerowaniem jej pomimo prawidłowego wzrostu dziecka, że „płacze ponieważ jest głodne i na pewno się z piersi nie najada”. Zasianie takiej wątpliwości i wprowadzenie dokarmiania mieszanką mleczną również powoduje stopniowe zmniejszenie laktacji i w konsekwencji przedwczesne jej zakończenie.
  Chciałabym również podkreślić że zgodnie z zaleceniami WHO, towarzystw pediatrycznych i organizacji zajmujących się karmieniem piersią nie ma konkretnego wieku w którym trzeba zakończyć karminie piersią. WHO zaleca karmienie wyłącznie piersią przez co najmniej 6 miesięcy a następnie po stopniowym wprowadzeniu pokarmów uzupełniających kontynuowanie karmienia tak długo jak jest to pożądane przez matkę i dziecko.
  Wydaje się, że do poprawy długości karmienia piersią mogłoby przyczynić się udzielanie większej pomocy matkom w szpitalu podczas inicjacji laktacji, a następnie objęcie karmienia piersią rzeczywistą opieką przez położne środowiskowe. W związku z małą ilością Poradni Laktacyjnych i Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych w najbliższym czasie trudno będzie zapewnić w naszym regionie wysoko specjalistyczne porady dla każdej mamy przeżywającej trudności w karmieniu piersią

 13. Gratuluję przeprowadzenia tak interesujących badań. Problematyka wydaje się bardzo istotna społecznie.

 14. Szanowna Pani Doroto Suwalska-Barancewicz
  Badania rozpoczęliśmy w ubiegłym roku w lipcu. Pytanie o długość karmienia piersia zadałyśmy matkom ok 7-9 miesięcy po urodzeniu dziecka. Nie mamy tak długich (10 miesięcznych obserwacji)

 15. Szanowna Pani Hanno Liberska, odpowiadając na Pani pytanie – nie pytałyśmy matek o źródła ich wiedzy nt laktacji i karmienia piersią. Na pytanie dotyczące oceny wiedzy nt laktacji kobiety odpowiadały na podstawie własnej, subiektywnej opinii.

 16. Odpowiadając natomiast na pytanie dotyczące Poradni Laktacyjnych – dwie bezpłatne poradnie znajdują się w Rzeszowie, w pozostałych miastach powiatowych znajdują się poradnie niefinansowane przez NFZ lub nie ma ich w ogóle. Część kobiet (nawet, tych które urodziły w mieście wojewódzkim) pochodzi z mniejszych miast, czy okolicznych wiosek wydaje nam się zatem, że był to główny powód ograniczający zarówno bezpośredni dostęp do Poradni laktacyjnej czy fachowej pomocy Doradcy Laktacyjnego poza poradnią, jak i możliwość dojazdu do Poradni znajdującej się w innym mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.