17 myśli nt. „

 1. Szanowne Panie,
  tematyka badań dotycząca bezpieczeństwa na drogach bardzo ważna (statystyki wypadków dostępne każdego tygodnia dostarczają zatrważających danych…).
  Pytanie 1: Czy są badania w działaniu, w których sprawdzono związek systemu wartości kierowcy z zachowaniami na drodze?

  Łączę wyrazy szacunku
  Jarosław Ocalewski

 2. Szanowni Państwo,
  dziękujemy za pytanie.
  Niestety, nie dotarłyśmy do danych empirycznych na ten temat. Niezwykle rzadko podejmuje się problematykę wartości kierowców w praktyce badawczej.
  W poprzednim projekcie badawczym udało się nam pokazać związek wartości kierowców z wybranymi uwarunkowaniami osobowymi. Tekst obecnie jest w recenzji – po jego akceptacji chętnie udostępnimy te wyniki.

 3. Szanowne Panie,
  z wielkim zainteresowaniem przeczytałam wyniki badań.
  Zaskoczyła mnie jedynie część dotycząca życzliwości kierowców. Zapewne wynika to z faktu, że będąc kierowcą częściej skupiamy się na nieżyczliwych zachowaniach innych uczestników ruchu niż tych pozytywnych.
  Z niecierpliwością czekam na artykuł ukazujący związek wartości kierowców z wybranymi uwarunkowaniami osobowymi.

 4. Szanowne Panie,

  po zapoznaniu się z jakże ciekawymi wynikami prezentowanych przez Panie badań z niepokojem myślę o młodych kierowcach. Skoro u starszych kierowców potrzeba bezpieczeństwa społecznego jest wyższa niż u kierowców młodych, to czy można byłoby zrobić coś w obszarze edukacji młodych kierowców, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo na drogach oraz innych jej użytkowników? Ponadto zastanawiam się jak wyniki badań prezentowałyby się u kierowców zawodowych.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Natalia Pilarska.

 5. Czy myślała Pani aby może jeszcze w innym kontekście badać kierowców? np. pod względem temperamentu afektywnego

 6. Szanowne Panie,
  We wnioskach ciekawej prezentacji ujmują Panie, iż kobiety mogą wykazywać mniejszą tendencję do podejmowania ryzyka podczas prowadzenia pojazdu.
  Czytałem ostatnio, że niemiecka firma ADAC, która bada wypadki na drogach w Niemczech dowodzi, że większość kolizji powodują jednak kobiety, zwłaszcza te najmłodsze i starsze wiekowo. Czy to jest sprzeczność wynikająca z próby badawczej, kultury, obyczajów w danym kraju, itp.?

 7. Szanowne Panie,
  z zainteresowaniem zapoznałyśmy się z wynikami badań dotyczących wartości wśród kierowców. Szczególnie interesująca jest struktura wartości i wieku, ale odrębnie dla osób po 60 roku życia. Czy wyniki badań były analizowane po wyodrębnieniu takiej grupy kierowców? Jeśli tak, to czy wiadomo jaka jest hierarchia wartości w najstarszej grupie kierowców?

 8. Szanowne Panie
  Wnioski z przeprowadzonego badania wydają się mieć wysoką wartość praktyczną. Zastanawiamy się nad możliwościami ich implikacji w praktyce. Prosimy o zgłębienie tematu.

 9. Muszę przyznać, że z ogromną przyjemnością zagłębiłam się w wyniki tych badań.
  Czekam niecierpliwie na kolejne próby poszerzenia tematu i na wspomniany przez Panie artykuł.
  Pozdrawiam gorąco

 10. Szanowna Pani Ewo,
  dziękujemy za komentarz i zwrócenie uwagi na ten wynik. Jest on optymistyczny, ale mamy na uwadze to, że forma badania (tj. kwestionariusz) to deklaracja osób badanych. Jest to na pewno ograniczenie naszego badania, ale wyrażamy nadzieję, że pokrywa się z rzeczywistymi zachowaniem kierowców.
  Artykuł zostanie udostępniony na stornie internetowej: http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/paulina_michalska/
  Łączymy pozdrowienia!

 11. Szanowna Pani Natalio,
  dziękujemy za komentarz i pytanie. W kolejnym projekcie badawczym zakładamy uczestnictwo tylko tzw. kierowców zawodowych i planujemy porównanie tych wyników. Z chęcią podzielimy się rezultatami, ale znalezienie tak licznej grupy porównawczej z pewnością zajmie więcej czasu.
  Warto byłoby już podczas kursów prawa jazdy kat. B wprowadzać krótkie moduły szkoleniowe lub warsztaty kształtujące postawy wśród przyszłych kierowców.
  Na chwilę obecną obowiązkowe szkolenia psychologiczne odbywają instruktorzy nauki jazdy (raz na rok). Są zatem bardziej „wyczuleni” na psychologiczne kwestie i przekazywanie wiedzy młodym kierowcom. Co jakiś czas pojawiają się pomysły na obowiązkowe badania psychologiczne kandydatów na kierowców kategorii B. Gdyby doszły one do skutku, już na wstępnym etapie możliwe byłoby oszacowanie systemu wartości takiego kandydata.
  Łączymy pozdrowienia!

 12. Szanowny Panie Kosmo,
  dziękujemy za pytanie i sugestię co do przyszłych badań. Z pewnością poszerzenie badania o tą zmienną byłoby wartościowe. Planując jednak ten projekt, ograniczyłyśmy się do wybranych zmiennych demograficznych i uwarunkowań osobowych, znaczących dla systemu wartości. Nie znalazłyśmy dotychczas przesłanek, aby temperament był związany z wartościami badanych.
  Łączymy pozdrowienia!

 13. Szanowny Panie Jarosławie,
  dziękujemy za pytanie i przytoczenie tych wyników. Oczywiście Pana wyjaśnienie jest możliwe. Analizując wyniki innych badań nad różnicami pomiędzy kobietami-kierowcami a mężczyznami – kierowcami, zauważyłyśmy, że generalnie kobiety jeżdżą bezpieczniej niż mężczyźni, ale pokonują zdecydowanie mniej kilometrów. Mają zatem mniej „okazji” do wykroczeń i popełniania błędów. Polecam raport z tych badań publikowanych przez Instytut Transportu Samochodowego.
  Łączymy pozdrowienia!

 14. Szanowne Panie Bitner-Szulc, Deja, Miszczak,
  dziękujemy za zadane pytanie dotyczące starszych kierowców. Dotychczasowe analizy miały charakter wstępny i nie dokonałyśmy takiego wyodrębnienia. Przyjrzymy się wynikom pod tym kątem i sprawdzimy, czy struktura wartości starszych kierowców różni się istotnie od młodszych. Dziękujemy za tę sugestię.
  Łączymy pozdrowienia!

 15. Szanowna Pani Karolino, Aleksandro i Justyno,
  dziękujemy za komentarz i zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar naszego projektu. Z pewnością zastosowane narzędzie (PVQ-R) może zostać wykorzystane w praktyce psychologicznej w ocenie przydatności kandydatów na kierowców zawodowych. Jeśli w życie wejdzie rozporządzenie o konieczności badania psychologicznego kandydatów na kierowców samochodów osobowych, już na wstępnym etapie będzie można dokonać oszacowania wartości kierowców. Wyniki naszych badań są dość optymistyczne, ale mamy świadomość ograniczenia badania wartości poprzez składane deklaracje.
  Łączymy pozdrowienia!

 16. Szanowni Państwo, uczestnicy VIII IKD!
  Dyskusja planowo kończy się dziś o godzinie 18:00, jednak ze względu na inne zobowiązania możemy nie zdążyć odpowiedzieć na kolejne pytania lub komentarze do tego czasu. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany uzyskaniem od nas informacji na temat prezentowanych badań, zachęcamy do kontaktu mailowego. Nasze adresy mailowe podane są na stornie tytułowej prezentacji. Dziękujemy za wszystkie pytania, uwagi i komentarze!
  Pozdrawiamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.