Sprawozdanie z konferencji

W dniach 19-20 listopada na terenie Instytutu Psychologii odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Rodzina wobec wyzwań współczesności”.

Konferencja zgromadziła aż 51 osób prezentujących swoje wystąpienia, a wśród nich znakomici goście, uznani familiolodzy, którzy wygłosili wykłady inauguracyjne. Mieliśmy okazję posłuchać psychologa – Prof. Mieczysława Plopę, który przedstawiał rezultaty swoich badań dotyczących właściwości dobranego związku partnerskiego. Dzięki Prof. Barbarze Smolińskiej-Theiss mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat metod badania rodziny w ujęciu pedagogicznym. Z kolei socjolog, Prof. Tomasz Szlendak, zajmująco opowiadał o roli ojców we współczesnym świecie, przedstawiając wykład pod tytułem „Nowe ojcowanie”.

Pozostałe prezentacje podzielone zostały na sesje tematyczne. Tematy wystąpień charakteryzowały się dość dużym zróżnicowaniem. Rodzina została zaprezentowana jako podstawo-we środowisko wychowawcze, jako źródło wartości oraz jako system wielopokoleniowy. Poruszano zagadnienia ogólne związane np. ze współczesnymi modelami rodziny, uwarunkowaniami szczęśliwego funkcjonowania rodziny, ale także szczegółowo zajmowano się problemami, z którymi obecnie rodziny się zmagają czy też podejmowano wątki na temat specyficznych form spędzania czasu. Na konferencji nie zabrakło również sesji plakatowej. Uczestnicy żywo angażowali się w dyskusje, które szczególnie nasi-lały się podczas przerw kawowych i obiadowych.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej w rodzinie, poprowadzone przez doktorantkę Instytutu Psychologii – Katarzynę Łukowską. Wymianę zdań umożliwiła dyskusja panelowa nt. „Współpraca interdyscyplinarna w naukach o człowieku.”

Poza naukową częścią konferencji, organizatorzy zadbali również o część towarzysko-artystyczną. Wieczorem pierwszego dnia obrad w restauracji Pieprz i Wanilia przy ul. Mostowej odbył się bankiet. Podążając za myślą przewodnią konferencji, również wieczorny czas poświęcony był zagadnieniom rodzinnym. Podczas bankietu pokaz swoich możliwości zaprezentowała para taneczna, na co dzień trenująca taniec towarzyski. Następnie wraz z rodzicami opowiadali o trudnej, wymagającej dużo wysiłku i poświęceń, ale jakże satysfakcjonującej drodze „kariery” tanecznej młodej pary. Nieprzypadkowo na bankiecie znaleźli się rodzi-ce, którzy również angażowali się artystycznie tańcząc i śpiewając w zespołach tańca ludowego.

źródło: Kamila Litwic-Kaminska, Wiadomości Instytutu Psychologii nr1(5)/2011

Komitet Naukowy

prof. dr. hab. Janusz Trempała

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW

prof. nadzw. Paweł Izdebski

dr Małgorzata Basińska

dr Paweł Załęcki

Komitet Organizacyjny

mgr Alicja Malina – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Marta Przybysz – Sekretarz Konferencji
mgr Kamila Litwic-Kaminska
mgr Paulina Mrozińska
mgr Anna Nogaj
mgr Anna Szymanik