VII IKD

VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, 7-8 kwietnia 2017