VI IKD

VI Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, 14-15 kwietnia 2016