Sprawozdanie z konferencji

Komitet Naukowy

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr hab. Roman Leppert, prof. UKW – Prorektor ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

prof. dr hab. Janusz Trempała – Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW

dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW

dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr

dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. UKW

prof. dr hab. Roman Ossowski

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

 

Komitet Organizacyjny

Koordynator Konferencji – dr Alicja Malina

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – mgr Dorota Suwalska-Barancewicz

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego – mgr Paulina Andryszak

Mgr Katarzyna Brzuszkiewicz

Mgr Klaudia Boniecka

Mgr Ewelina Kamasz