Sprawozdanie z konferencji

W dniach 1-3 marca 2012 roku na terenie Instytutu Psychologii UKW odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie”.

Konferencja stanowiła kontynuację cyklu zapoczątkowanego w listopadzie 2010 roku.
Zainteresowanie tegoroczną konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania Organizatorów. Czynny udział w konferencji zgłosiło ponad 120 uczestników. Podczas trzydniowych obrad odbyło się 12 niezwykle interesujących sesji tematycznych oraz 2 sesje plakatowe, w których finalnie wzięło udział blisko 80 osób – doktorantów i młodych naukowców z całej Polski, reprezentujących różne ośrodki badawcze i różne dyscypliny nauki. Prelegenci analizowali zagadnienia dotyczące: sytuacji młodych na rynku pracy i ich udziału w transformacji, wyznawanych przez nich wartości, wyborów i dylematów życiowych młodych ludzi, a także jakości ich życia oraz problemów związanych z funkcjonowaniem w związkach intymnych. Nie zabrakło również dyskusji o tym, co oburza młodych ludzi we współczesnym świecie.
W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięły również wybitne specjalistki – znawczynie problematyki funkcjonowania młodych ludzi – prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW oraz dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr, które z radością przyjęły zaproszenie do wygłoszenia wykładów w trakcie trwania konferencji.

Mamy nadzieję, że udane obrady, przebiegające w miłej atmosferze, stanowiły dla Państwa inspirację do dalszej pracy naukowej. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji i już dziś zapraszamy do udziału w III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów w 2013 roku.

Komitet Naukowy Konferencji

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Janusz Trempała

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

prof. dr hab. Roman Ossowski

dr hab. Roman Leppert, prof. UKW

dr hab. Waldemar Nowak, prof. UKW

dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW

Komitet Organizacyjny

mgr Alicja Malina – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Dorota Suwalska – Sekretarz Konferencji

mgr Katarzyna Brzuszkiewicz

mgr Paulina Andryszak