Zaproszenie

Nakładem Wydawnictwa UKW ukazała się książka pod red. H. Liberskiej, A. Maliny i D. Suwalskiej-Barancewicz pt. „Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty”, będąca zbiorem referatów, wygłoszonych podczas VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.


Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Prof. dr hab. Jacka Woźnego
„Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności”
która odbędzie się w dniach 7 – 8 czerwca 2018 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować do podejmowania wspólnych projektów badawczych.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych.

W tym roku tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona spotkaniem on-line. Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w niej znajdują się w zakładce sprawy organizacyjne.

Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych. Proponujemy następujące zagadnienia przewodnie:

 1. Kryzysy normatywne i nienormatywne w życiu człowieka.
 2. Relacje interpersonalne – doświadczenia wielowymiarowe.
 3. Rodzina i transmisja pokoleniowa – kierunki, znaczenie.
 4. Cielesność, seksualność, płciowość – źródło radości i cierpienia.
 5. Edukacja w ciągu całego życia (long life education/lifelong learning)
 6. Praca zawodowa jako środowisko sukcesów i porażek
 7. Doświadczenie choroby, niepełnosprawności, osamotnienia, starości – czy musi być zdominowane negatywnymi emocjami?
 8. Formy pomocy i pracy z osobami doświadczającymi trudności.
 9. Różne wymiary i aspekty odpowiedzialności społecznej – za siebie, za rodzinę, za współpracowników, za firmę, za środowisko i inne
 10. Sens bycia odpowiedzialnym obywatelem
 11. Odpowiedzialność za zdrowie somatyczne i psychiczne