Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców on-line
„…………………………………….”
która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować do podejmowania wspólnych projektów badawczych.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych.

W tym roku tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona spotkaniem on-line. Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w niej znajdują się w zakładce informacje organizacyjne.