Zmiana terminu konferencji

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatorów, VI IKD będzie się odbywała w dniach 14-15 kwietnia 2016 r., zamiast w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Monografia

Trwają prace nad monografią składającą się z tekstów uczestników
V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 23-25 kwietnia 2015. Książka ukaże się drukiem w lutym 2016 roku.

1       2

3       4

Wykłady inauguracyjne

Znane już są nazwiska osób, które wygłoszą wykłady inauguracyjne podczas tegorocznej, VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”. W tym roku zaszczyt ten uczynią nam Panie:

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ

dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. UŁ

Zaproszenie na konferencję

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
„Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”
która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy.

CEL KONFERENCJI

  • wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski,
  • zainspirowanie naukowców z różnych dziedzin pracujących na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych do podejmowania wspólnych projektów badawczych

Pragniemy wskazać na możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopoziomowego rozpatrywania zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką zmian w życiu współczesnych ludzi oraz kategorii kontekstu w których występują. Inicjatywa młodych psychologów podyktowana jest pytaniem: „Jak inni naukowcy postrzegają problematykę związaną z radzeniem sobie człowieka w różnych kontekstach sytuacyjnych i czy wymiana doświadczeń może pomóc w realizacji prowadzonych badań?”

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, ekonomistów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się w zakładce Sprawy Organizacyjne/Zgłoszenie uczestnictwa do 8 lutego 2016 roku. Komitet Naukowy konferencji po uprzednim zebraniu deklaracji czynnego udziału uczestników, dokona merytorycznej weryfikacji nadesłanych streszczeń referatów i plakatów.

Informację o zakwalifikowaniu Państwa wystąpienia otrzymacie Państwo w terminie do 15 lutego 2016 roku.

Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew.